• Angrerett

Hvis du angrer på et kjøp hos oss, er det angrerettloven som gjelder. Vi ønsker at håndteringen skal være så enkel som mulig for begge parter. Ved angret kjøp har selger og kjøper noen forpliktelser som må følges innenfor angrerettlovens bestemmelser. Vi sender ut informasjon til alle våre privatkunder, via e-post, rundt angrerettloven og angrerettskjema ved hvert kjøp som foretas hos oss.

 

For at du skal kunne levere tilbake varen må den være som ny (hovedsakelig uforandret stand), komplett i uskadd originalemballasjen med alle tilbehør og fortsatt ha ubrutt forsegling. Husk at du må ha med deg originalkvitteringen, faktura eller lignende kjøpsbevis!

Hvis du gjør for omfattende undersøkelser, eller varen blir skadet, kan du risikere at du ikke får tilbake hele beløpet. 

 

Under finner du noen viktige utdrag fra angrerettloven:
Angreretten betinger at kunde bærer kostnadene selv (jf. Angrerettloven § 8, punkt i). Dersom varene ikke kan returneres med normal post anbefaler vi Posten.no for mer info og gjennomføring av retur av større pakker. Dersom forbrukeren uttrykkelig har valgt en annen type levering enn er dette en kostnad som bæres av kunde (jf. Angrerettloven § 24).
Angreretten kan ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogram der forbrukeren har brutt forseglingen eller mottatt datafiler på egen server, eller der lisenskode/-informasjon er gjort tilgjengelig.(jf. Ang Angreretten § 22, punkt g og n)
Angreretten betinger at melding er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt.(jf. Angrerettloven § 21). Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake. (jf. Ang Angreretten § 25)
Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jf. Ang Angreretten § 25).
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet..(jf Angrerettloven § 1).

Aktiv handling
Det forplikter en aktiv handling* fra deg på en slik måte at det ikke er noen tvil om at du benytter deg av din angrerett. Med en aktiv handling kan vi behandle saken på en rask og effektiv måte for begge parter, iht. angrerettloven (* ref. 14 dagers fristen nevnt i angrerettloven § 11).

Hva er gyldig grunn?
Du behøver ikke å oppgi noen som helst grunn for å bruke angreretten, men du må holde fristen.

Hvordan angrer jeg før ordren er sendt fra vårt lager?
Ta kontakt med oss via kontakskjemaet, på epost post@mihome.no, eller på Messenger

Hvordan angrer jeg før ordren er hentet på utleveringsstedet?
Ta kontakt med vårt kundesenter for å få registrert en angrerett. Du vil motta en mail som bekrefter at ordren er innenfor kriteriene for angrerett.


Hvordan angrer jeg etter ordren er hentet?
Du kan angre på kjøpet på 2 forskjellige metoder.

    Du kan skrive ut ferdigutfylt angrerett skjema som var vedlagt i e-post og returnere til oppgitt adresse. Dersom du ikke har mailen så kan du fylle ut dette angreskjema.
    Du kan ta kontakt med vårt kundesenter for å få registrert din angrerett retur.

Hvem betaler returen?
Xiaomi Norway kan ikke ta noe gebyr for at du angrer. Du har krav på å få tilbake alle kronene du har betalt, men det er du som må betale returen.

Passiv handling
Dersom du ikke henter ordren og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven § 11 og § 13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Når ordren kommer tilbake som uavhentet vil den bli kreditert i sin helhet og varene lagt tilbake på lager. Vi vil sende egen faktura pålydende porto to veier, pluss uavhentet gebyr pålydende kr. 450, for å dekke våre håndteringskostnader.

 

Ditt tilgodehavende av kjøpet vil bli kreditert og tilbakeført alt etter hvilken betalingsmåte** som er benyttet.

* Postkontor/MyPack Utleveringssted
Alle angre må sendes som registrert pakkepost "Bedriftspakke" eller "Pakke levert på døren", dersom du ikke har muligheten til å opprette etikett for din anger kontakter du vårt kundesenter slik at vi kan opprette en for deg til 249kr.

** Betalingsmåte
Kontant ved henting---Overføres til ønsket bankkontonr.
MasterCard & VISA---Tilbakeføres til kontokortholders konto
DIBS faktura-----------Krediteringen utstedes til DIBS
Gavekort-----------------Gavekortet krediteres. Verdien tilbakeføres til opprinnelig gavekort
Betalingsutsettelse----Krediteres kunde sin reskontro

 

Alle returer sendes til:
Authorized.no AS
Kongensgate 15
0153 Oslo

 

Les mer på forbrukerrådet sine sider her